Informace

Záznamy 1 až 4 (z celkem 4)

Sdělení k úředním hodinám v září 2017

19. 9. 2017

Úřední dny: středa 20.9.2017, pondělí 25.9.2017 a středa 27.9.2017 se z technických důvodů ruší. Požadavky je možné vyřídit telefonicky na telefonním čísle 417 534 858 nebo písemně. Platby je možné realizovat na účet pro zasílání vymoženého plnění: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 2108571269/2700 pod příslušným variabilním symbolem.

Oznámení o dražebním dni 17.10.2017

14. 9. 2017

V sekci "Dražby" naleznete informace o dražbě nemovitých věcí konané dne 17.10.2017.

Administrativní pracovník - výběrové řízení do 30.9.2017

12. 9. 2017

Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda přijme do hlavního pracovního poměru administrativního pracovníka. Přihlášky spolu s životopisem (dokumenty ve formátu PDF) nechť jsou zasílány na e-mail: info@exekutorskyurad.cz nejpozději do 30.9.2017 (včetně).

Uchazeč musí splňovat podmínky:

- plně svéprávný

- bezúhonný

- s úplným středoškolským vzděláním (maturitní zkouška)

Administrativní pracovník je soudním exekutorem pověřován prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

Mezi důležité vlastnosti administrativního pracovníka patří smysl pro spravedlnost, důslednost, organizační schopnosti, samostatnost.

Pracovní pozice administrativního pracovníka přináší práci v prestižním právním oboru, stálé zaměstnání a dobré platové podmínky.

Oznámení o dražebním dni 19.9.2017

5. 9. 2017

V sekci "Dražby" naleznete informace o dražbě nemovitých věcí konané dne 19.9.2017.

Záznamy 1 až 4 (z celkem 4)