Informace

Administrativní pracovník - nabídka pracovní pozice

12. 9. 2017

Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda přijme do hlavního pracovního poměru administrativního pracovníka. Přihlášky spolu s životopisem (dokumenty ve formátu PDF) nechť jsou zasílány na e-mail: info@exekutorskyurad.cz.

Uchazeč musí splňovat podmínky:

- plně svéprávný

- bezúhonný

- s úplným středoškolským vzděláním (maturitní zkouška)

Administrativní pracovník je soudním exekutorem pověřován prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

Mezi důležité vlastnosti administrativního pracovníka patří smysl pro spravedlnost, důslednost, organizační schopnosti, samostatnost.

Pracovní pozice administrativního pracovníka přináší práci v prestižním právním oboru, stálé zaměstnání a dobré platové podmínky.