Informace

Referent/ka administrativy - nabídka pracovní pozice

28. 6. 2018

Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda přijme do hlavního pracovního poměru referenta/referentku administrativy. Přihlášky spolu s životopisem (dokumenty ve formátu PDF) nechť jsou zasílány na e-mail: info@exekutorskyurad.cz.

Uchazeč musí splňovat podmínky:

- plně svéprávný

- bezúhonný

- s úplným středoškolským vzděláním (maturitní zkouška)

Referent/ka administrativy je soudním exekutorem pověřován prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

Mezi důležité vlastnosti referenta/referentky patří smysl pro spravedlnost, důslednost, organizační schopnosti, samostatnost.

Tato pracovní pozice přináší práci v prestižním právním oboru, stálé zaměstnání a dobré platové podmínky s nástupní měsíční hrubou mzdou 18 tis.

Předtím, než zašlete svou přihlášku do výběrového řízení, věnujte prosím náležitou pozornost obsahu dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který naleznete na internetových stránkách www.exekutorskyurad.cz v sekci Informace a kategorii GDPR.