Informace

ODROČENO! Rodinný dům v obci Starý Petřín, okres Znojmo

EX: 110 EX 4152/11

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Rodinný dům
Stav nařízení:  Odročena
Datum konání dražby:  17.10.2018 10:30
Odročeno do:  Na neurčito
Místo dražby:  Dražební portál www.exdrazby.cz.
Nejnižší podání:   350 000 Kč
Dražební jistota:   140 000 Kč
Katastrální území:  Nový Petřín (755117)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo

Dražební vyhláška  
 
Dražební vyhláška - nový termín   
Znalecký posudek   
 
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům venkovského typu. Příslušenství nemovitosti tvoří venkovní úpravy, oplocení s vraty a přípojka elektro.