Informace

Pozemek v zahrádkářské kolonii Most - Vtelno (připravuje se 3. kolo)

EX: 110 EX 4089/14

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Sídlo Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   12 000 Kč
Dražební jistota:   0 Kč
Katastrální území:  Vtelno (787507)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most

Znalecký posudek  
 
 
Jedná se o cíp pozemku, který tvoří součást zahrady u zahrádkářské chaty bez čp/če na pozemku parc. č. St. 274 v k.p. Vtelno v zahrádkářské kolonii v městské části Mostu Vtelně. V místě je možnost napojení pouze na rozvod elektro, přístup je po zpevněné komunikaci.