Informace

Rodinný dům v obci Děčany, okres Litoměřice

EX: 110 EX 1269/05

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Rodinný dům
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Sídlo Exekutorského úřadu v Teplicích
Nejnižší podání:   600 000 Kč
Dražební jistota:   0 Kč
Katastrální území:  Děčany (624896)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

Znalecký posudek  
 
Dražební vyhláška   
 
Jedná se o rodinný dům v centru obce, řadový krajní postavený jako dvojdům (tedy ideální polovina dvojdomu), který není podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a půdu.