Informace

Dobrovolná elektronická dražba domu na Mírovém náměstí v Kadani

EX: 110 EX 1/17

Druh dražby:  Dobrovolná
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Bytový dům
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  www.exdrazby.cz
Nejnižší podání:   7 500 000 Kč
Dražební jistota:   500 000 Kč
Katastrální území:  Kadaň (661686)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov

Znalecký posudek  
 
Dražební vyhláška   
 
Jedná se o soubor nemovitých věcí, který tvoří dům Kadaň č.p. 78, vnitřní v řadové zástavbě, se dvěma podzemními a dvěma nadzemními podlažími a podkrovím a dále pozemky v jednotném funkčním celku. Situování je na centrálním Mírovém náměstí v historickém centru města Kadaň. Dům je napojen na vodovod, plynovod, kanalizaci a rozvod el. energie. Další příslušenství tvoří vedlejší stavba - věž na pozemku parc.č. 425 a dále venkovní úpravy – ochoz - opěrná zeď s vyvýšeným chodníkem a venkovním schodištěm, zpevněné plochy terasy s opěrnou zdí a chodníku a jeden vzrostlý ořešák. Část příslušenství, která byla užívána k hotelu je na pozemku jiného vlastníka (parc.č. 426) - část terasy, přístřešek, část opěrné zdí s chodníkem a další věž.