Informace

Podíl 1/15 na pozemcích u Blšan o rozloze 16 668 m2 (2. kolo)

EX: 110 EX 1963/15

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   12 050 Kč
Dražební jistota:   0 Kč
Katastrální území:  Malá Černoc (690066)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec

Znalecký posudek  
 
 
Jedná se o podíl ve výši 1/15 na souboru navazujících pozemků převážné části pole a přilehlých pozemků svahu a rokle se vzrostlým náletovým porostem akátu, mezi zpevněnými polními cestami severně nad osadou Malá Černoc obce Blšany o celkové rozloze 16 668 m2.