Informace

Podíl 1/2 rodinného domu v obci Peruc, okres Louny

EX: 110 EX 580/08

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Rodinný dům
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  04.05.2021 09:30
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   220 000 Kč
Dražební jistota:   80 000 Kč
Katastrální území:  Radonice nad Ohří (718289)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o podíl nemovitých věcí, jejichž hlavní část tvoří stavba rodinného domu, samostatně stojícího v jedné z obslužných komunikací v osadě Radonice nad Ohří obce Peruc, v blízkosti kostela a dále pozemek tímto domem spolu s doprovodnou stavbou zastavěný. Dům má 1 částečné PP a 1 NP.