Informace

ODROČENO! - Podíl 1/4 na pozemcích - orné půdě v obci Ovčáry, okres Kolín

EX: 110 Ex 3631/10

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Odročena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   80 000 Kč
Dražební jistota:   30 000 Kč
Katastrální území:  Ovčáry u Kolína (717096)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Podíl 1/4 na pozemcích - orné půdě o celkové výměře 32 234 m2 v k.ú. Ovčáry u Kolína, obec Ovčáry, okres Kolín. Jedná se o udržované a zemědělsky využívané pozemky, nacházející se cca 50 m východně a jižně od obce Ovčáry. Zemědělské pozemky č. parc. 104/47 a parc. č. 104/48 jsou na severní straně ohraničené zpevněnou komunikací, na jižní straně nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Pozemky parc.č. 143/1 a parc.č. 143/2 jsou z jedné strany ohraničené zástavbou obce Ovčáry a nacházejí se v lánu. K těmto pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.