Informace

Podíl 1/9 na pozemcích v k.ú. Chvojenec, okres Pardubice (1. kolo)

EX: 110 EX 1080/18

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  12.03.2019 10:00
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice
Nejnižší podání:   50 000 Kč
Dražební jistota:   20 000 Kč
Katastrální území:  Chvojenec (655384)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o podíl ve výši ideální 1/9 na pozemcích o celkové výměře 27 207 m2, které se nacházejí v k.ú. Chvojenec, obec Chvojenec, okres Pardubice. K pozemkům náleží trvalé porosty.