Informace

Pozemek v obci Podmokly, okres Děčín

EX: 110 EX 975/09

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  22.01.2019 10:00
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   306 670 Kč
Dražební jistota:   120 000 Kč
Katastrální území:  Podmokly (625141)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Pozemek č.parc. 2219 o výměře 570 m2 - zahrada, zapsaný na LV č. 1882, pro k.ú. Podmokly, obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Jedná se o pozemek, který tvoří zahradu v obytné zástavbě rodinných domů mezi ulicemi Ptačí a Na Svahu v městské části Děčína Letná. Pozemek tvoří prakticky proluku mezi zástavbou rodinných domů. Je vhodný pro výstavbu rodinného domu.