Informace

Podíl 1/2 na pozemcích v obci Tuchlovice, okres Kladno - další kolo dražby

EX: 110 EX 5666/12

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  04.10.2022 10:30
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorský úřad Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   48 000 Kč
Dražební jistota:   15 000 Kč
Katastrální území:  Tuchlovice (771317)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno

Znalecký posudek  
 
Dražební vyhláška   
 
Jedná se o sousedící pozemky tvaru úzkého pásu. Pozemky jsou na východní straně ohraničené plotem sousedních vlastníků. Na pozemcích se nachází zpevněná komunikace. Přípojky IS jsou v dosahu.