Informace

Družstevní podíl s právem užívat byt 1+1 v ul. Družstevní v Klášterci nad Ohří

EX: 110 EX 5915/14

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Družstevní podíl v bytovém družstvu
Předmět dražby:  Družstevní podíl
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  17.10.2018 10:00
Místo dražby:  Dražební portál www.exdrazby.cz.
Nejnižší podání:   180 000 Kč
Dražební jistota:   40 000 Kč
Katastrální území:  
Katastrální úřad:  

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o družstevní podíl v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří, se sídlem Chomutovská 61, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 00042021, se kterým je spojeno právo užívání bytu č. 17 na adrese Družstevní 544, Klášterec nad Ohří. Jedná se o byt velikosti 1+1, umístěný v 6. NP bytového domu s 1 podzemním a 8 nadzemními podlažími, koncového v řadě v ulici Družstevní v Klášterci nad Ohří. Důj je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod, rozvod el. energie a dálkovod ÚT a TUV. Stav bytu není znám, neboť znalci nebyl umožněn přístup do bytu, předpokládá se standardní vybavení.