Informace

Garáž v Mariánských Radčicích, okres Most

EX: 110 EX 1581/17

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Nebytový prostor
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  22.01.2019 09:00
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   13 340 Kč
Dražební jistota:   3 000 Kč
Katastrální území:  Mariánské Radčice (691691)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Pozemek č. parc. St. 199 o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba č.e. 21 se způsobem využití garáž, zapsan na LV č. 83, pro k.ú. a obec Mariánské Radčice. Jedná se o přízemní garáž s pozemkem zastavěným touto garáží. Garáž se nachází v okrajové části obce. Není napojena na žádné inženýrské sítě.