Informace

Podíl 1/2 na pozemcích zastavěných domy na rohu ulic Vrchlického, město Lom, okres Most (1. kolo)

EX: 110 EX 3454/10

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Bytový dům, Rodinný dům
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  12.03.2019 09:30
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice
Nejnižší podání:   120 000 Kč
Dražební jistota:   40 000 Kč
Katastrální území:  Lom u Mostu (686573)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o pozemky zastavěné celkem třemi stavbami Lom č.p. 238, Lom č.p. 79, Lom č.p. 412 a dvory u domů Lom č.p. 238, Lom č.p. 412, situovanými jako blok na rohu ulice Vrchlického a obslužné komunikace souběžné se železniční tratí ve městě Lom.