Informace

Podíl 1/2 domu v obci Lipová, okres Děčín (2. kolo)

EX: 110 EX 2035/09

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Rodinný dům
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  22.01.2019 11:00
Místo dražby:  Sídlo Exekutorského úřadu v Teplicích
Nejnižší podání:   75 000 Kč
Dražební jistota:   30 000 Kč
Katastrální území:  Lipová u Šluknova (684511)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o soubor nemovitých věcí, který tvoří dům Lipová č.p. 262 – samostatně stojící rodinný dům se 2 NP a dále pozemek zastavěný domem a pozemek přilehlého trvalého travního porostu, užívaný jako zahrada ve funkčním celku a dále pozemek mimo funkční celek – parc. č. 47, srovnaný a upravený.