Informace

Podíl 1/2 na chatě s pozemkem v k.ú. Mikulice u Vernéřova, obec Klášterec nad Ohří (1. kolo)

EX: 110 EX 5058/12

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Rekreační objekt
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  12.03.2019 09:00
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice
Nejnižší podání:   93 340 Kč
Dražební jistota:   30 000 Kč
Katastrální území:  Mikulovice u Vernéřova (694355)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o stavbu pro rodinnou rekreaci – rekreační chatu. Stáří chaty je cca 40 roků. Původní dřevěná chata s podsklepením byla před cca 10 lety rozšířena zděnou přístavbou, střecha byla sjednocena a opatřena novou krytinou včetně klempířských konstrukcí a bylo provedeno převážné zateplení dřevěné části. Stavba je v dobrém stavebně technickém stavu. Dražen je ideální podíl ve výši 1/2.