Informace

Datum konání od:  ... Datum konání do:  ... 
Spisová značka:   Druh dražby:   
Předmět dražby:   Stav nařízení:   
Nejnižší podání do:   Jistota do:   
Katastrální území:   Katastrální úřad:   

Záznamy 1 až 10 (z celkem 34)    1234

Garáž v Mariánských Radčicích, okres Most

Spisová značka:  110 EX 1581/17
Datum dražby:  22.01.2019 09:00
Nejnižší podání:   13 340 Kč
Předmět dražby:  Nebytový prostor
Stav nařízení:  Nařízena
Pozemek č. parc. St. 199 o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba č.e. 21 se způsobem využití garáž, zapsan na LV č. 83, pro k.ú. a obec Mariánské Radčice. Jedná se o přízemní garáž s pozemkem zastavěným touto garáží. ...
více info
 

Pozemek v obci Podmokly, okres Děčín

Spisová značka:  110 EX 975/09
Datum dražby:  22.01.2019 10:00
Nejnižší podání:   306 670 Kč
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Pozemek č.parc. 2219 o výměře 570 m2 - zahrada, zapsaný na LV č. 1882, pro k.ú. Podmokly, obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Jedná se o pozemek, který tvoří zahradu ...
více info
 

Podíl 1/2 domu v obci Lipová, okres Děčín (2. kolo)

Spisová značka:  110 EX 2035/09
Datum dražby:  22.01.2019 11:00
Nejnižší podání:   75 000 Kč
Předmět dražby:  Rodinný dům
Stav nařízení:  Nařízena
Jedná se o soubor nemovitých věcí, který tvoří dům Lipová č.p. 262 – samostatně stojící rodinný dům se 2 NP a dále pozemek zastavěný domem a pozemek přilehlého trvalého travního porostu, užívaný jako zahrada ve funkčním ...
více info
 

Podíl 1/4 na pozemcích - orné půdě v obci Ovčáry, okres Kolín

Spisová značka:  110 Ex 3631/10
Datum dražby:  29.01.2019 09:30
Nejnižší podání:   80 000 Kč
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Podíl 1/4 na pozemcích - orné půdě o celkové výměře 32 234 m2 v k.ú. Ovčáry u Kolína, obec Ovčáry, okres Kolín. Jedná se o udržované a zemědělsky využívané pozemky, nacházející se cca 50 m východně a jižně od obce ...
více info
 

Podíl 1/4 na lesních pozemcích o výměře 18 575 m2 v obci Němčice, okres Kolín

Spisová značka:  110 Ex 3631/10
Datum dražby:  29.01.2019 10:00
Nejnižší podání:   60 000 Kč
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Podíl 1/4 na dvou lesních pozemcích o celkové výměře 18 575 m2, zapsaných pro k.ú. Němčice u Kolína. Lesní porost tvoří dub a borovice, les je starý cca 50 let. Jedná se o hospodářský les. Jedná se o podíl na pozemcích ...
více info
 

Pozemek o výměře 5 398 m2 - orná půda v obci Lovečkovice, okres Litoměřice

Spisová značka:  110 EX 1096/06
Datum dražby:  29.01.2019 10:30
Nejnižší podání:   900 000 Kč
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Pozemek č. parc. 643/2 o výměře 5 398 m2 - orná půda v k.ú. a obci Lovečkovice, okres Litoměřice. Jedná se o pozemek části pole, nyní porostlého trávou, v proluce mezi končící souvislou zástavbou obce Lovečkovice a samostatně ...
více info
 

Dům v Dubí, Ruská ul. (2. kolo)

Spisová značka:  110 EX 2313/16
Datum dražby:  29.01.2019 11:00
Nejnižší podání:   1 350 000 Kč
Předmět dražby:  Bytový dům, Nebytový prostor, Rodinný dům
Stav nařízení:  Nařízena
Jedná se o soubor nemovitých věcí, který tvoří dům Dubí č.p. 83, samostatně stojící v řadové zástavbě, se 2 nadzemními podlažími a podkrovím a dále pozemek zastavěný domem a pozemek přilehlé zpevněné plochy. Situování ...
více info
 

Byt o velikosti 3+1 v obci Chomutov

Spisová značka:  110 EX 7597/13
Datum dražby:  
Nejnižší podání:   306 670 Kč
Předmět dražby:  Byt
Stav nařízení:  Odročena
Jedná se o byt velikosti 3+1, umístěný ve 4. NP bytového domu s 13 nadzemními podlažími, samostatně stojícího v ulici Šafaříkově v Chomutově. ...
více info
 

Byl o velikosti 1+1 v Bílině

Spisová značka:  110 EX 4576/16
Datum dražby:  
Nejnižší podání:   90 000 Kč
Předmět dražby:  Byt
Stav nařízení:  Nenařízena
Jedná se o byt velikosti 1+1, umístěný v 6.NP bytového domu s 1 podzemním a 8 nadzemními podlažími, samostatně stojícího v ulici Litoměřické v Bílině. Byt je podprůměrně udržovaný. ...
více info
 

ODROČENO ! Byt 2+1 v Mostě, ulice Jaroslava Vrchlického

Spisová značka:  110 EX 1177/06
Datum dražby:  
Nejnižší podání:   180 000 Kč
Předmět dražby:  Byt
Stav nařízení:  Odročena
Jedná se o byt velikosti 2+1, umístěný ve 4. NP bytového domu s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími, samostatně stojícího v ulici Jaroslava Vrchlického v Mostě. ...
více info
 
Záznamy 1 až 10 (z celkem 34)    1234