Informace

Omezení obsahu telefonních hovorů od 1.7.2022

6. 6. 2022
S účinností od 1.7.2022 dochází k omezení používání telefonních hovorů pro komunikaci s účastníky řízení, třetími osobami nebo veřejností, týkají-li se konkrétního exekučního řízení (telefonicky nebude komunikováno). Pro komunikaci v konkrétním exekučním řízení využijte písemný nebo osobní styk. Každý volající bude na počátku hovoru dotázán, zda volá v konkrétním exekučním řízení, Pokud ano, hovor bude ukončen.