Informace

Podíl 1/2 vybydleného rodinného domu v Krásném Březně

EX: 110 EX 5927/10

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Rodinný dům
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  28.03.2023 11:00
Místo dražby:  Dražební místnost v sídle Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   33 340 Kč
Dražební jistota:   10 000 Kč
Katastrální území:  Krásné Březno (775266)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o nemovitost, kterou tvoří původně rodinný dům, vnitřní v řadě a dále pozemek tímto domem zastavěný a pozemek přilehlé zahrady. Situování je v zástavbě ulice Nový Svět. Dům je ve stavu naprosté vybydlenosti, před demolicí.