Informace

Družstevní byt u SBD Krušnohor v ulici Valdštejnská v Litvínově

EX: 110 EX 1760/16

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Družstevní podíl v bytovém družstvu
Předmět dražby:  Družstevní podíl
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  www.exdrazby.cz
Nejnižší podání:   600 000 Kč
Dražební jistota:   0 Kč
Katastrální území:  
Katastrální úřad:  

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o dražbu družstevního podílu ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor, se kterým je spojeno právo užívání bytu č. 60 na adrese Valdštejnská 2066 v Litvínově.