Informace

Podíl 1/2 na pozemcích v k.ú. Uherský Brod

EX: 110 EX 11344/12

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  19.03.2024 09:00
Místo dražby:  Dražební místnost EÚT, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   392 667 Kč
Dražební jistota:   120 000 Kč
Katastrální území:  Uherský Brod (772984)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o podíl 1/2 na pozemcích, které jsou dle platného územního plátnu zařazeny takto: pozemek parc. č. 3505/100 je v plochá S – smíšené plochy a je oceněn dle možného využití jako stavební pozemek, parcely č. 6444/12 a 3569/10 jsou zařazeny do ploch veřejných prostranství s využitím jako komunikace a parcely č. 3667/98 a 10695 jsou zařazeny do zemědělských ploch s využitím jako orná půda.