Informace

Podíl 1/8 na pozemku v k.ú. Kostelec nad Ohří

EX: 110 EX 1059/18

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  19.03.2024 09:30
Místo dražby:  Dražební místnost EÚT, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   32 000 Kč
Dražební jistota:   10 000 Kč
Katastrální území:  Kostelec nad Ohří (741795)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o podíl 1/8 na pozemku, který se nachází na jihovýchodním okraji zastavěné části obce Kostelec nad Ohří. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 947 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na pozemku se nacházejí porosty, dřevěná bouda a plechová garáž ve špatném stavu. Pozemek je neudržovaný a nevyužívaný.