Informace

Podíl 3/8 na pozemcích v k.ú. Kryštofovo Údolí

EX: 110 EX 1758/23

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  19.03.2024 10:00
Místo dražby:  Dražební místnost EÚT, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   84 000 Kč
Dražební jistota:   30 000 Kč
Katastrální území:  Kryštofovo Údolí (675474)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o podíl 3/8 na souboru sousedících pozemků nepravidelných tvarů, které se nacházení cca 10 – 350 m východně od okraje zastavěné části obce Kryštofovo Údolí. Soubor pozemků je na východní straně ohraničený lesním porostem, na západní straně zastavěnou částí obce a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou udržované.