Informace

Stavba technické vybavenosti v Klášterci nad Ohří

EX: 110 EX 4311/15

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Průmyslová stavba
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  28.03.2023 10:30
Místo dražby:  Dražební místnost v sídle Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   930 000 Kč
Dražební jistota:   300 000 Kč
Katastrální území:  Vernéřov (780227)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu technické vybavenosti bez č.p./č.e. Stavba se nachází v oploceném areálu. Stavba je určena k rekonstrukci a modernizaci.. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.