Informace

Podíl 1/18 na pozemcích v Přerově

EX: 110 EX 3908/11

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  28.03.2023 09:30
Místo dražby:  Dražební místnost v sídle Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   36 770 Kč
Dražební jistota:   14 000 Kč
Katastrální území:  Přerov (734713)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
 
Jedná se o podíl 1/18 na pozemcích veřejného prostranství a komunikací.