Informace

Podíl 1/4 na pozemcích v obci Šitbořice, okres Břeclav

EX: 110 EX 11067/12

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nařízena
Datum konání dražby:  19.03.2024 11:00
Místo dražby:  Dražební místnost EÚT, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   8 850 Kč
Dražební jistota:   3 000 Kč
Katastrální území:  Šitbořice (762687)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
Usnesení o novém termínu dražby   
 
Jedná se o podíl 1/4 na pozemcích: p.č. 6843 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku zahrada, jedná se o část přestárlého meruňkového sadu, v současné době již není obhospodařován a je zarostlý náletovými křovinami. Pozemky p.č. 6845 a p.č. 6846 jsou v katastru nemovitostí evidovány v druhu pozemku orná půda, v souladu s touto evidencí jsou také užívány. Pozemek p.č. 6844 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, jedná se o část nezpevněné polní cesty vedené mezi zahradou p.č. 6843 a ornou půdou p.č. 6845, jedná se o nezpevněnou polní cestu v nezastavitelném území obce.